Energimärkning på däck från 2021

Faktiska bränslebesparingar och trafiksäkerhet beror i hög grad på förarnas beteende, och särskilt på följande:

  • miljövänlig körning kan avsevärt minska bränsleförbrukningen;
  • däcktrycket måste kontrolleras regelbundet för att optimera bränsleeffektivitet och vått grepp.
  • stoppavstånd måste alltid respekteras.

Läs mer på energimyndigheten.se »