TPMS

Kompletta Hjul

Vid köp av kompletta hjul ingår Orginalventil,balansering,bult/mutter,navring,centrumkåpa.
Extra avgift på 600:-/st vid köp av TPMS ventiler

Det är köparens ansvar att veta om bilen behöver tpms 

TPMS

Vad är TPMS?

TPMS är ett system för övervakning av däcktrycket.
Det finns två olika typer av system.
Det ena systemet är kopplat till bilens ABS system och det andra systemet bygger på att det sitter en sensor i varje hjul som skickar information om lufttrycket till bilens dator.
Systemet med sensorer är ett mer exakt system än det som är kopplat till bilens ABS system.
Sensorn drivs av ett batteri. Det är vanligt att sensorn har en funktion som sätter den i viloläge
om hjulet står still länge, tex vid säsongsförvaring. På så sätt räcker batteriet längre, vanligtvis runt 5 år. När batteriet är slut byts hela TPMS sensorventilen ut.

Nytt EU direktiv:

TPMS system krävs enligt direktivet på:
Alla nytypade bilmodeller fr.o.m 1:a November 2012
Alla bilar som tillverkas fr.o.m 1:a November 2014

Sverige undantaget:

TPMS krävs i Sverige endast vid typgodkännandetillfället. Därefter är det valfritt för bilägaren, oavsett användandet av originalhjul eller nyinköpta eftermarknadshjul (däck och/eller fälgar).
Eftersom vi i Sverige har två säsonger för däck så anser man att vi har bättre koll på lufttrycket än övriga Europa och därför finns inget krav på TPMS för eftermarknadshjul i Sverige.
Observera att det på vissa bilmodeller inte går att stänga av varningslampan för TPMS om du inte har sensorer i dina hjul.

Så påverkas du som bilägare:

Om din bil har ett TPMS system kopplat till ABS systemet så berörs du inte alls.
Om din bil har sensorer i hjulen så måste även dina vinterhjul ha det för att TPMS ska fungera (valfritt för bilägaren).
För att veta vilket system din bil har så står det oftast tydligt i instruktionshandlingarna som medföljer bilen. Du kan också kontakta din märkeshandlare eller biltillverkaren.
I de allra flesta fall kan vi sälja, programmera och montera dina hjul med TPMS ventiler. I undantagsfall kan en ev enklare efterprogrammering behöva göras av tex märkesverkstad eller gummiverkstad lokalt.

Direktiv:

I EU-kommissionens direktiv 2010/48/EU, om provning av motorfordons säkerhet, står det under
”Däck” att en bil kan underkännas om övervakningssystemet för lufttrycket är felaktigt eller inte fungerar. Detta direktiv reglerar besiktningsregler inom EU, men i Sverige gäller det inte så länge det inte finns ett krav i TSFS 2010:2 för fordon i bruk. Eventuellt kommer det i en kommande uppdatering av besiktningsförordning (TSFS 2010:84) att införas krav på att TPMS skall
fungera – men då bara om det är inkopplat, eftersom det inte finns något krav på TPMS i TSFS 2010:2.
Inget krav på däcktrycksövervakningssystem i på svenska personbilar.
Enligt EU-regler ska nya personbilar som tas i bruk efter den 1 november 2014 ha ett däcktrycksövervakningssystem. Men Sverige har valt att inte införa kravet i de nationella regler som tar över när fordonet tagits i bruk.
Däcktryckövervakningssystem, eller TPMS (Tyre Pressure Monitoring System), är ett system som ska varna föraren om däcktrycket är för lågt antingen i ett eller flera däck. Syftet med systemet är att begränsa onödiga CO2-utsläpp. Ett för lågt däckstryck påverkar bränsleförbrukningen negativt och därmed ökar även CO2-utsläppen. Kravet är en del av EU:s typgodkännandesystem vilket i praktiken innebär att det kommer gälla för de flesta nya bilar som kommer tas i bruk i Sverige efter 1 november 2014.
Sverige har valt att inte införa kravet på TPMS i de nationella regler som tar över när fordonet tagits i bruk. Det beror på till stor del på att  huvudsyftet med TPMS uppnås ändå, eftersom vi i Sverige skiftar mellan sommar- och vinterhjul två gånger per år. I samband med det bytet kontrolleras även däckstrycket vilket innebär regelbundna kontroller. På så sätt minskar risken för långvarig körning med för lågt däckstryck med svenska bilar.
Det här innebär i praktiken att TPMS som system kommer vara ett obligatoriskt utifrån EU-krav fram till ibruktagandet, det vill säga när bilen ställs på första gången. Därefter blir det ett frivilligt system för svenska fordonsägare. Sverige har heller inga regler om att TPMS på personbilar ska kontrolleras vid exempelvis kontrollbesiktning.
Fordonsägaren kan givetvis välja att behålla systemet och underhålla det så att det fungerar som det var avsett i EU:s reglering.

TPMS – hur funkar det?

Kraven för TPMS innebär i korthet att bilen ska ha ett system som ger föraren en varningssignal om däcktrycket i ett eller flera hjul minskar med 20 procent eller som lägst 1,5 bar. Det finns olika lösningar på hur TPMS fungerar. Vissa system övervakar hjulens rotationshastighet och vissa har trycksensorer i däcken. TPMS ska även varna vid funktionsfel på systemet. Hur varningssignalerna ser ut och vad varningen innebär ska framgå av bilens instruktionsbok, alternativt med en dekal i bilen om den levereras utan instruktionsbok.
Byter man hjul på en bil med TPMS kan det innebära att systemet inte fungerar som biltillverkaren avsett. Exakt hur detta påverkar systemet beror på den tekniska lösning biltillverkaren valt. Systemet kommer eventuellt att varna för felfunktion eller att systemet uppfattar det som om något eller alla hjul har för lågt däckstryck. För system med däcktrycksensorer i hjulen kommer det att felindikera om sensorerna saknas.