Sekretesspolicy, personuppgifter

Dg Däck och Fälg är ansvarigt för de personuppgifter som du lämnat till oss när du registrerar dig som kund och/eller handlar online eller genom telefon/fax/brev, eller vid reklamation. Då godkänner du även att Dg Däck och Fälg lagrar och använder dessa uppgifter för att kunna fullfölja sina åtaganden samt kunna ge dig bästa möjliga service. För att uppnå detta kan dina uppgifter komma att samköras med andra register och lämnas till andra bolag i Dgdäck koncernen, samarbetspartners och leverantörer, i vissa fall utanför EES-området. Uppgifterna kan också komma att användas för vår marknadsföring, t.ex. för utskick av erbjudanden. Du kan också kontakta oss via: - formuläret på hemsidan som du hittar under kontakta oss. info@dgdack.com